Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči   V í t e j t e   n a   s t r á n k á c h   e v a n g e l i c k é h o   s b o r u   v   T e l č i.Hlavní nabídka
o sboru
kontakty
kazatelská střediska
bohoslužby
zpravodaj
rekreace
okolní sbory, odkazy
 
Evangnet portál
církev ČCE
Veritas o.s.
evangnet.dacicko.cz
e-cirkev.cz
 
IC projektu
dědictví reformace


Novinky

2023 změny tel. čísel, zrušena pevná linka, farář od září 2023 tel. 734613150

2020 založen YouTube kanál ČCE.Telč

2018 oslavy 100 let ČCE

2014 připravované přisloučení sousedního FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic

2013 Dokument Církev bez restitucí

2011 stránky FS Telč na Facebooku

2007 aktuální informace a fotky na evangnet.dacicko.cz

2006 zanikla Sborová unie s FS Velká Lhota u Dačic

10. 6. 2003
zkušební provoz
připomínky prosím sem:
dario@post.cz

Vítejte na stránkách sboru Českobratrské církve evangelické v Telči,

a kazatelských stanicích v Dačicích, Slavonicích a ve Velké Lhotě u Dačic
TELC.EVANGNET.CZ


telc@evangnet.czsledujte prosím i náš YouTube kanál >>>>>

youtube.com - ČCE.Telč

Adresa
Farní sbor ČCE
Zachariáše z Hradce 21/I
588 56 Telč
tel: 734 613 150
e-mail: telc(@)evangnet.cz


Odkazy