Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči

Hlavní nabídka
o sboru
kontakty
kazatelská střediska
bohoslužby
zpravodaj
rekreace
okolní sbory
 
Portál evangnet
Synodní rada ČCE
Veritas o.s.
evangnet.dacicko.cz
Kazatelská střediska

 • Telč
 • Počátkem dvacátých let se podařilo kazatelské stanici, tehdy již ČCE, v Telči zakoupit zrušený gotický kostel sv.Ducha, v němž po jeho odsvěcení bylo postupně skladiště a potom městské divadlo. Kostel musel být pečlivě restaurován, protože mnoho významných stavebních prvků bylo zazděno a interiér pozměněn. Po citlivé rekonstrukci byl kostel slavnostně předán svému účelu 23.11.1923. Kazatelská stanice žila poměrně intenzivním životem a měla se stát už počátkem čtyřicátých let samostatným sborem. Druhá světová válka ovšem tyto snahy narušila a poválečná doba přinesla další změnu osídlením pohraničí, v daném případě oblasti kolem Slavonic. I tam se přistěhovalo mnoho evangelíků a tak konečně nově utvořený samostatný sbor měl v první době své středisko právě tam. Existence sboru s centrem v pohraničním území byla ovšem obtížná, sídlo bylo přeneseno do Telče v r.1965 a Slavonice se potom staly kazatelskou stanicí.

 • Dačice
 • druhé nejvýznamější středisko Jednoty bratrské na jihozápadní Moravě v 16. stol. Majitelem města byli evangelíci Krajířové z Krajku, které připomíná i renesanční věž tehdy evangelického kostela. Ve třicetileté válce byly Dačice z velké části vysídleny a zničeny.
  další info na dacicko.blog.cz

 • Slavonice
 • v 16. stol. převážně luterské německé obyvatelstvo, zejména soukeníci a představitelé dalších řemesel, vybudovalo dnešní památkový areál v centru města (bahatě zdobené štíty, sgrafita a medailony postav s biblickými výjevy a citáty). Jednotliví evangelíci ve městě existovali ještě na konci 17. stol.
  Po 2. světové válce se první přistěhovalí členové, původem často z velkolhoteckého, ale i novoměstského sboru scházeli v pronajaté synagóze. Nájem byl později zrušen a zbýval pouze soukromý dům. Od r. 1968 máme vlastní střechu nad hlavou. Dnes může náš sborový dům se zahradou sloužit nejen bohoslužbám, práci s dětmi, ekumenickým setkáním, ale i rekreaci mnoha hostů, kteří se většinou rádi vracejí.


  Bohoslužby se ještě konají

 • DPS Dačice
 • Dům s pečovatelskou službou (postavený v bývalé čtvrti Jednoty bratrské v Dačicích)

 • DD Budíškovice
 • Domov Důchodců v Budíškovicích je umístěn v bývalém zámku a jeho součástí je i rozsáhlý zámecký park. Letos (LP 2009) slaví šedesát let od svého vzniku. Domov důchodců, někdy také domov odpočinku, je v zámku provozován od roku 1949. Od 1. února 2009 dochází k přejmenování domova na „DOMOV SENIORŮ“.
  Jedná se o barokní čtyřkřídlou jednopatrovou stavbu na renesančních základech, severní křídlo zůstalo renesanční. Vchod tvoří mohutným kamenným portálem, kterým vstoupíme na čtvercové nádvoří, které je ze všech stran obklopeno arkádami. V přízemí jsou arkády otevřené, v patře pak zasklené. Uprostřed nádvoří je kašna. Na zámek navazuje park, poblíž se nachází zámecká obora s kapličkou.

  Adresa
  Farní sbor ČCE
  Zachariáše z Hradce 21/I
  CZ - 588 56 Telč
  tel: 567 243 888
  e-mail: telc(@)evangnet.cz