Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči

Hlavní nabídka
o sboru
kontakty
kazatelská střediska
bohoslužby
zpravodaj
rekreace
okolní sbory
 
Evangnet portál
Synodní rada ČCE
Veritas o.s.
evangnet.dacicko.cz
e-cirkev.cz
Kontakty na Farní sbor a staršovstvo

 • farář / kazatel


 • ThDr.Petr Melmuk, Telč
  E:melmuk@volny.cz T: 734 613 150

 • staršovstvo pro období 2022 - 2027

 • Kameníková Dana z Telče - (kurátorka do IX. 2022)


  Čeloudová Zdenka z Telče - pokladní


  David Richard z Dačic - (místokurátor do IX. 2022) kurátor od X. 2022, E:cce.telc@gmail.com


  Chocholouš Ladislav ze Slavonic


  Kudrnová Ivana z Telče - místokurátorka od X. 2022


  Svobodová Libuše z Telče

  o farním sboru na evangelickém portále Evangnet.cz

  Staršovstvo jsou volení členové sboru, kteří se starají o chod farního sboru a jsou za něj také zodpovědni. Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.  Adresa
  Farní sbor ČCE
  Zachariáše z Hradce 21/I
  CZ - 588 56 Telč
  farář tel: 734 613 150
  e-mail: telc(@)evangnet.cz